SINGLETRACK

Singletrail nebo singletrack jsou názvy označující typ přírodní nebo přírodě blízké sportovní trasy, určené pro horské kolo a šířkou odpovídající šířce jednoho kola (odtud anglický název single, jednoduchý a trail či track, stezka).
Idea single treku je budování a úprava stezek pro sportovní účely. Tak aby při budování, užití a údržbě docházelo k co nejmenšímu poškozování prostředí. Využívají co nejvíce prvků, které krajina poskytuje, k zajištění ekologické udržitelnosti a bezpečnosti uživatelů.
Technický charakter trasy je podmíněn prostředím, do kterého je trasa zasazena. Od vyhlazených upravených a jen lehce zvlněných tras. Sjízdných i pro děti či začátečníky v lesích mírného pásu. Po obtížné trasy obsahující přírodní či umělé překážky, nebo terénní prvky vyžadují pokročilé schopnosti jezdců MTB freeride, nebo MTB downhill. Úzký profil trasy je podmíněn co nejmenšímu zásahu do prostředí a bezpečností. Potkávání jezdců i na širší trase v jednom či druhém směru snižuje bezpečnost. Z hlediska bezpečnosti se tak klade důraz na plynulost projetí trasy. Proto jsou tak využívány různé terénní vlny, protisvahy nebo různé zatáčky, které mají zpomalovací a zklidňující význam.

Adresa: Bílá 173, 739 15 Bílá

web: www.beskydsketraily.cz/trasy/